Петък, 07. Октомври 2022

{multithumb caption_pos=0 num_cols=1 full_width=620 max_thumbnails=1 resize=1 thumb_width=150 thumb_height=150}Heavy Duty Multimach + AS интефейс{multithumb enable_thumbs=0}
HDM+AS - интерфейсът е проектиран по такъв начин, че пневматичният входен терминал съдържа цялата електроника, сигнали и AS-I конекторите. Това е много здрава и компактна система, където всичко е затворено в плътна алуминиева кутия, за да се предпазят фините части от механични повреди. Разпределителите и аксесоарите са като тези на HDM, което означава, че да се промени разпределителя от HDM към HDM+AS-I,  е достатъчно да се смени плочата на входния терминал.

Всичките преимущества на HDM системите могат да се използват: възможността да се монтират

...
{multithumb caption_pos=0 num_cols=1 full_width=620 max_thumbnails=1 resize=1 thumb_width=153 thumb_height=115}Heavy Duty Multimach + CANopen интефейс{multithumb enable_thumbs=0}
HDM+CANopen системата е създадена по такъв начин, че пневматичният входен терминал съдържа цялата електроника, сигнали и куплунзи. Много компактна и здрава система, където всичко е поместено в дебела алуминиева кутия, за да защити деликатните компоненти от удар.
Има два варианта на крайната плоча: единият може да съдържа до 16 изхода, а другият до 16 изхода и 8 входа. Електрическите конектори са M12. Два входа се свързват през един конектор.
Реда на функциите продължава традиционната оптимизация на HDM: потребителският интерфейс на разпределителите и шината са от една страна, така
...
{multithumb caption_pos=0 num_cols=1 full_width=620 max_thumbnails=1 resize=1 thumb_width=153 thumb_height=116}Heavy Duty Multimach + PROFIBUS интефейс{multithumb enable_thumbs=0}
HDM+PROFIBUS системата е създадена по такъв начин, че пневматичният входен терминал съдържа цялата електроника, сигнали и куплунзи. Много компактна и здрава система, където всичко е поместено в дебела алуминиева кутия, за да защити деликатните компоненти от удар.
Разпределителите и аксесоарите са стандартни от серия HDM, което означава че е необходимо да се подмени само входния терминал, за да се получи PROFIBUS разпределителен остров. Всички предимства на HDM системата могат да бъдат използвани: възможност за монтиране на разпределители с различни размери за шлаух 4, 6 и 8 mm; вмъкване на междинни
...
{multithumb caption_pos=0 num_cols=1 full_width=620 max_thumbnails=1 resize=1 thumb_width=150 thumb_height=150}MULTIMACH MM и HDM + B and R{multithumb enable_thumbs=0} Това е една по-развита field bus система имаща отношение към светът на Multimach.
B&R са развили нов стандарт за автоматизация, наречен FORMULA X.
За повече детайли относно свойства, функции и качества на системата, трябва да се отнесете към документацията на B&R, достъпна и на техния WEB сайт - www.br-automation.com
X-system е системаподдържаща аналогови и цифрови входове и изходи за локално и отдалечено използване, които B&R дефинира като децентралицирани
...
Image
  • 3/2 микроразпределител с директен контрол
  • Асемблиране на единични или мултипозиционни плочи
  • Моностабилни с ръчно управление като стандарт
  • Позицията на монтаж е без значение
  • Работи с филтриран омаслен или неомаслен въздух
  • Максимална температура на околната среда: 50°C
  • Вграден светодиод
  • Ниска консумация
   
Технически данни
 
Околна температура, Te 5°C ÷ 50°C
Температура на флуида, Tg 5°C ÷ 50°C
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен въздух
Висока надеждност повече от 50 милиона цикли
Материали тяло:
...