Вторник, 28. Юни 2022
Нови продукти
Абонамент за новини

{multithumb caption_pos=0 num_cols=1 full_width=620 max_thumbnails=1 resize=1 thumb_width=155 thumb_height=116}PROFIBUS-DP / INTERBUS-S / CAN-OPEN DEVICE-NET FOR MULTIMACH{multithumb enable_thumbs=0}
Разширяемите модулни слейвове за Multimach следват същата философия както цялата модулност обща за Multimach системата. С пълна свобода, слейва може да се конфигурира чрез добавяне на различни предлагани модули:

  • Слейвовете са достъпни за 4 различни системни шини: PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, CAN-OPEN, DEVICE NET. Всеки от тях може да управлява 24 изхода.
  • Слейвовете се монтират на 35 mm DIN шина, до Multimach острова.
  • Електрическата връзка
...
...
Дросели серия MRF N
Микро-регулаторите на дебит регулират скоростта на буталния прът в пневматичния цилиндър.

Конфигурацията от микро-регулатор тип C (за монтаж на цилиндъра) и тип V (за монтаж към разпределителя) осигурява пълен поток по време на пълнене и регулиран поток по време на изпускане. С тип B (двупосочни) и пълненето и изпускането могат да бъдат регулирани. Копчето за настройка на микро-регуаторите на дeбит на Metal Work позволява регулиране по три начина: ръчно, с отвертка и с гаечен ключ. Микро-регулатора, може да бъде ориентиран подходящо дори когато вече е монтиран.


Колянни хващачи - серия P10
  • Колянният тип ъглови хващачи са с работен ъгъл от 20° до 180°. Работният ъгъл може да се регулира на всяка челюст по отделно.
  • Тези системи имат големи усилия на захващане.
  • Тялото на хващача е изработен от здрав алуминий, а движещите се части от закалена стомана.
  • Тялото е изработено така, че да има възможност за монтиране на индуктивни сензори.


ВИДЕО

Технически данни P10 - 34 P10 - 44 P10 - 54 P10 - 80
Работно налягане 4,5 ÷ 6,5 bar
Температурен диапазон 5°C ÷ 60°C
Флуид 20µm изсушен или омаслен
...
Хващачи с две паралелни челюсти - серия P3
  • Хващачи с две паралелни двойнодействащи челюсти.
  • Tези хващачи могат да направят минимум 1,5 милиона цикъла.
  • Тялото е направено от усилена алуминиева сплав, а челюстите от закалена стомана.


ВИДЕО

Технически данни P3 - 50
P3 - 64
P3 - 80
P3 - 100
P3 - 125
Работно налягане 2 ÷ 8 bar
Температурен диапазон 5°C ÷ 85°C
Живот над 1,5 милиона цикли
Флуид 20µm изсушен или омаслен филтриран въздух, ако има омасляване, то трябва да е постоянно
Сила на челюстите, mm 4 6 8 10 6
Сила на захващане на челюст при 6
...