Петък, 07. Октомври 2022
Конструктивни размери, 2D и 3D модели