• Работно налягане - 1 ÷ 8 bar
  • Раб. температура - -40°C ÷ +70°C
  • Компресиран въздух - Омаслен или неомаслен
  • Странично разминаване - макс. 10 mm
  • Способност за наклон - макс. 10°
  • Възвратна сила - 350 ÷ 950 N
Подгъващи се въздушни възглавници

Техническа спецификация:

Технически параметри: