Вторник, 25. Февруари 2020
Px
  • Покритие на тялото - Поцинковано
  • Работна температура - -20°C  -  +80°C
  • Удължен живот - Бутален прът: закален, хромиран;
  • Специални уплътнения и масла
Амортисьори за врати

 

Техническа спецификация:

Px