Четвъртък, 07. Декември 2023
  • Демпфериращ флуид - Еластомер с голям вискозитет, много сигурен против изтичане
  • Приложение - Железници, Шлюзове, Армия, Машиностроене
  • Поемане на енергия - Макс. 1 000 000 Nm, малки конструктивни размери
  • Амортизираща характеристика - Прогресивна
  • Обвивка - Притискаща тръба: поцинкована / тяло: боя
  • Удължен живот - Без поддръжка
  • Температурен диапазона - -20°C ÷ 60°C
  • В съответствие с RoHS - Директива 2002/95/EC

 

Еласто-флуидни демпфери WES

 

Техническа спецификация: