Вторник, 28. Юни 2022
  • Приложение - Подвижни стендове за горещо/студено валцоване
  • Конструкция - Изключително малки конструктивни размери
  • Амортизираща характеристика - Постоянна характеристика, дори след години използване
  • Монтаж - опростен
  • Удължен живот - Без поддръжка
  • Настройка - Не е необходима
  • Експлоатационен живот - До 10 години

 

Еласто-флуидни демпфери WES-G

 

Техническа спецификация: