Четвъртък, 18. Април 2024

Газовите пружини повдигат и затварят капаци на машини, апаратура и автомобилни капаци. Използват се в производството на мебели, в медицинска апаратура и авиационната индустрия.

Тяхното високо ниво на корозионна устойчивост, ниска стойност на триене за постигане на малка сила за задействане осигуряват дълъг експлоатационен живот и издържливост. Газовите пружини осигуряват защита от вибрации и леки странични сили, и могат да бъдат монтирани и съхранявани във всяко положение.

 
Газови пружини на натиск
Газови пружини на натиск
Газови пружини на опън
Газови пружини на опън
Газови пружини неръждаеми
Газови пружини неръждаеми