Вторник, 28. Юни 2022
 • Висока корозионна устойчивост
  • Тяло - прахово боядисано
  • Бутален прът - керамично покритие
 • Минимален коефициент на триене
 • Комбинирана камера за омасляване и лагеруване
 • Позиция за монтаж - всяка
 • Поддръжка - няма, готови за монтаж
 • Раб. температура -  -20°C ÷ +80°C, (-45°C ÷ +200°C по поръчка)
 • Настройка на силата (опция)
 • RoHS - изпълнява директива 2002/95/EC
Газови пружини на опън

Технически данни

WM-GZ-19

Бутален прът: Ø 6mm / Тяло: Ø 19mm
Ход: 30, 50, 100, 150, 200
Сила: 30 - 300 N

WM-GZ-28

Бутален прът: Ø 10mm / Тяло: Ø 28mm
Ход: 30,50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650
Сила: 150 - 1200 N

 

Техническа спецификация: