Четвъртък, 18. Април 2024

В палетните системи шок абсорберите се използват да спират палетите в крайната им позиция. Крайната позиция се определя от краен изключвател. Обаче, палети с по-ниско тегло се забавят, но не достигат крайната позиция. Като резултат крайният изключвател отчита грешка и системата се спира.

Въз основата на серията Mega-Line Weforma GmbH разработи самокомпенсиращ се шок абсорбер с иновативна конструкция на клапана в него. В начална позиция клапана е отворен за малки маси. Ако теглото се увеличи, клапана се затваря, осигурявайки оптимално намаляване на скоростта. След като палета бъде спрян, клапана се отваря и палета се премества до крайната си позиция.
Палетни системи
Демпфери за палетни системи

 

 

Техническа спецификация: