Вторник, 28. Юни 2022
Прецизен пропорционален регулатор на налягане - серия REGTRONIC
Пропорционалния регулатор на налягане от серия REGTRONIC има задачата прецизно да регулира налягането в система, като стойностите зависят от  входното задание. Стойността на налягането, друга информация и диагностични данни са видими на графичен дисплей. Потребителският интерфейс, светодиодите и бутоните са от една страна. Софтуерът за програмиране и четене на данните е разбираем, прост и интуитивен. Контрола на налягането се осъществява с прецизен електронен сензор за налягане, който измерва налягането на изхода, контролна система го сравнява със заданието и два мини вентила регулират налягането до достигане на желаната стойност. Перфектната симбиоза между електрониката, механичните и пневматични компоненти правят REGTRONIC един от най-точните и сигурни прецизни пропорционални регулатори на пазара днес.

ПРЕЦИЗНОСТ

  • Линейност ± 0,5% (за целия диапазон)
  • Хистерезис ± 0,2% (за целия диапазон)
  • Повтаряемост ± 0,2% (за целия диапазон)
  • Чувствителност 10 ÷ 100 mbar