Вторник, 28. Юни 2022

За пореден път Metal Work показа, че има важно място сред откривателите в света на пневматиката. На панаира в Хановер през април тази година бе показан поредният уникален продукт - Генератор на електрическа енергия, който обещава да бъде едно брилянтно решение с много различни приложения.

Схема на пневматичния генератор на електрическа енергия

Това са група продукти, в основата на които стои електрически мини-генератор, свързан с микротурбина, която се задвижва от компресиран въздух.

 

PNEUMO-POWER
pneumo-power

Микро-генератор, захранен със сгъстен въздух. Всичко може да бъде захранено , щом има сгъстен въздух: PLC, PC, камера, разпределители, сензори и др.

Вх. налягане 2 ÷ 8 bar
Мощност 2, 5, 10 W
Изх. напрежение 24 V DC
Конектор M8

 

PNEUMO-WORELESS
pneumo-wireless

Безжичен възел, захранен със сгъстен въздух. Изпраща сигнали от сензори, бутони и др. Получава сигнали и активира разпределители, лампи и др. Защитен от смущения.

Вх. налягане 2 ÷ 8 bar
Варианти 2 IN + 2 OUT
16 IN
16 OUT
Изх. напрежение 24 V DC
Диагностика LED
Конектор M8
PNEUMO-ENERGY RECOVERY
pneumo-energy recovery

Извлича енергия от отработения въздух от изходите на цилиндрите. Опазваме околната среда и пестим пари! С всяко устройство можем да спестим 240 лв. годишно и да избегнем освобождаването на 1050 кг СО2 в атмосферата.

Вх. налягане 2 ÷ 8 bar
Мощност 10, 100, 200 W
Конектор M8