Вторник, 28. Юни 2022
Нови продукти
Абонамент за новини
Прецизен регулатор на налягане - серия GS Metal Work S.p.A. подобри своя прецизен регулатор на налягане с голям дебит на изпускане - серия GS. Подобренията са свързани с:
  • Дебита на регулиране и дебита на изпускане са увеличени чувствително - повече от два пъти.
  • Добавени са монтажни отвори в тялото за монтаж към панел без допълнителни скоби.
  • Добавени са странични монтажни отвори за монтаж на регулатора чрез скоби.
  • На изхода за изпускане е добавен шумозаглушител.

Повече информация за прецизния регулатор на налягане - серия GS.