Вторник, 28. Юни 2022
Хидро-пневматичен палетен стопер
Weforma Dämpfungstechnik GmbH представи на търговското изложение за автоматизация в Щутгарт MOTEK 2009 новият си хидро-пневматичен палетен стопер.

По време на сглобяване на индустриални и домашни системи върху палетни конвеирни системи, палетния стопер изпълнява две функции: От една страна осигурява плавно спиране на един или няколко палета, по време на производсвения процес, на предварително определени позиции на линията и ги пропуска индивидуално за транспортиране до следващата позиция в производствения процес. Там палетния стопер осигурява плавно спиране за да предотврати повреда на вече произедените части от внезапен удар. Едновременно с това осигурява точност при достигане на крайната позиция, за да се осигури коректно механична операция.

Традиционно палетните стопери са пневматични. Палетните стопери на Weforma WPS 320 и WPS 500 са хидро-пневматични: Поемането на удара става изцяло хидравлично, само пропускането на палета и установяването в начална позиция става пневматично. Това осигурява значителни предимства: Тъй като при пневматично демпфериране енергията се съхранява, обратно на това при хидравличния демпфер енергията от удара се преобразува в топлина. Поради тази причина остатъчната сила е минимална.

Повече техническа информация за палетния стопер WPS 320 и WPS 500.