Петък, 26. Февруари 2021
Нови продукти
Абонамент за новини
Px
Clever Multimach Metal Work S.p.A. обяви своя нов продукт - Clever Multimach.

Clever Multimach може да съдържа в себе си до 32 разпределителя и 32 входа за магнитни датчици, релета за налягане и др.. Системата е изградена на базата на FieldBus.

Clever Multimach има и система за диагностика, която открива електрически грешки. Може да се използва по време на инсталация за да покаже дали всички връзки са изпълнени правилно.

Техническа информация за разпределителния островClever Multimach.

Px