Събота, 22. Януари 2022
Нови продукти
Абонамент за новини
Clever Multimach Metal Work S.p.A. обяви своя нов продукт - Clever Multimach.

Clever Multimach може да съдържа в себе си до 32 разпределителя и 32 входа за магнитни датчици, релета за налягане и др.. Системата е изградена на базата на FieldBus.

Clever Multimach има и система за диагностика, която открива електрически грешки. Може да се използва по време на инсталация за да покаже дали всички връзки са изпълнени правилно.

Техническа информация за разпределителния островClever Multimach.