Вторник, 28. Юни 2022

Metal Work добави нови продукти в уникалната си серия line on line®.

  • Фиксиран регулатор на дебит в линия - RFF L
Фиксиран регулатор на дебит RFF L
  • Пневмоуправляем вентил в линия - PNV L
Пневмоуправляем вентил PNV L
  • Пневмоуправляем стоп вентил в линия - STP L
Пневмоуправляем стоп вентил STP L