Петък, 05. Март 2021
Нови продукти
Абонамент за новини
Px

Metal Work добави нови продукти в уникалната си серия line on line®.

  • Фиксиран регулатор на дебит в линия - RFF L
Фиксиран регулатор на дебит RFF L
  • Пневмоуправляем вентил в линия - PNV L
Пневмоуправляем вентил PNV L
  • Пневмоуправляем стоп вентил в линия - STP L
Пневмоуправляем стоп вентил STP L
 
Px