Петък, 05. Март 2021
Нови продукти
Абонамент за новини
Px
HDM + CANopen

Metal Work S.p.A. добави нов интерфейс за управление на разпределителните острови HDM - HDM+CANopen интерфейс.

С него може да управлявате до 16 разпределителя и да получавате сигнал от 8 сензора.

Техническа информация за HDM + CANopen интерфейс.
Px