Неделя, 04. Декември 2022
X-Pump with IO-Link

За да подобри работата по захващане на метални листове при автоматизирани преси, Schmalz продължава да развива мощните X-Pump вакуумни ежектори и да ги оборудва с допълнителни функции:

- Увеличена сила на засмукване, комбинирана с вградена система за издухване, позволява още по-кратки цикли на захващане и по-висока производителност.

- Интегрирана функция за пестене на компресиран въздух, която изключва засмукването при достигане на зададена стойност на вакуума и се включва при определен спад в нивото му. Тази функция позволява значително намаляване на разходите, свързани с производството на сгъстен възддух.

- Интегрирана IO-Link технология позволява целия процес на вакуумно захващане - цикли на захващане, действие на клапаните, време за вакуумиране и контролни цикли - да бъде записван електронно, контролиран и наблюдаван от контролна станция от по-високо ниво. Това позволява грешките по време на работа и малки промени в състоянието да бъдат отчитани и локализирани навреме.

- Функция Наблюдение на състоянието (Condition Monitoring), която информира потребителя и той може да извърши превантивна поддръжка. Обслужващите измервания могат да бъдат планирани и така да бъде намалено скъпото време за престой.

Новите X-Pump ежектори са с NO, NC или IMP клапани за управление и могат да бъдат използвани в различни типове машини - дори в комбинация с устройства, които не поддържат IO-Link - в общата автоматизация и Field Bus системи.

Вакуумните ежектори X-Pump с интегрирана IO-Link технология ще са налични от средата на 2011 година.