Четвъртък, 18. Април 2024

Електрически цилиндър ISO 15552

Metal Work S.p.A. разшири гамата си с електрически задвижвани цилиндри.

Цилиндрите се произвеждат по размери съгласно стандарт ISO 15552.

Буталният прът се задвижва от сачмено-винтова двойка. Той има много добро водене, за да се избегнат вибрации и радиално играене на пръта.

Цилиндърът е осигурен против превъртане. Буталото съдържа магнит, а тялото има канали за монтаж на магнитни сензори.

Включена е система за гресиране на винта. Голям брой аксесоари от пневматичните цилиндри могат да бъдат използвани и при електрическия вариант.

Моторът може да бъде избран от набор, който включва стъпкови и серво мотори.

Двигателят може да бъде монтиран аксиално, когато вала на мотора е свързан директно към винта, или радиално, където предаването на въртенето е осигурено от зъбно-ремъчна шайба и зъбен ремък с предавателно отношение 1:1.

Могат да бъдат предложени специални адаптиращи фланци и връзки, ако клиента иска да използва собствен мотор.

Цилиндрите се предлагат в размери 32, 50 и 63 мм и максимален ход 1500 мм.

Техническа информация за Електрически цилиндри ISO 15552.