Неделя, 26. Март 2023

V-LockMetal Work S.p.A. представя новата система V-Lock. Тя не е сензационна иновация, но въпреки това е нещо, което не е представяно до сега и е огромен скок и промяна на парадигмата в конкретна технология.

За да обясним нещата по-добре, нека да започнем с това какъв проблем трябва да се реши. Всеки, който трябва да направи машина за асемблиране, трябва да избере отделни компоненти и да проектира съоръжението, където те ще бъдат монтирани. Конструкторите разполагат с огромен брой компоненти (хващачи , различни видове цилиндри и т.н.) на пазара и те трябва да свършат доста работа, за да подберат компонентите за тяхното приложение:  трябва да се запознаят с параметрите на всички компоненти и елементите за връзка между тях,  и за връзката им с основната конструкция на машината; след това да проектират и изработят всички адаптери, скоби и планки. Тези фази костват много време и средства, което е несъизмеримо с добавената стойност, която те получават.

V-Lock изпълнява следните изисквания: свързва всичко към всичко - хващачи с прецизни задвижвания, ротационни актуатори, направляващи и всичко това към структурни алуминиеви профили, без значение каква марка са те. Връзките са във всяка пространствена ориентация.

Свързващи елементиВръзките са изключително прости, с бързо стягане, достъпни от всички страни. Не са необходими планки за регулиране между компонентите. Връзката е изключително твърда. Системата е точна и повторяема, така при сваляне на компонент при поддръжка, той ще бъде върнат точно на същата позиция.

Всички компоненти във V-Lock системата имат трапецовидни канали с ширина 4 мм от страните, определени за свързване, които са по цялата дължина на тялото. Напречно на тях има прецизни канали с ширина 6 мм H7 и стъпка 20 мм. За да се свържат два компонента единственото, което трябва да направите, е да ги приближите един до друг и да стегнете винтовете M5  на универсалния фитинг, наречен К (името идва от формата на профила му).

V-Lock  каталогът, който ще бъде непрекъснато обновяван, включва прецизни слайдери, направляващи за ISO 15552 и ISO 6432, ротационни актуатори и хващачи.

Ако точността на позиционирането и повтаряемостта при монтажа на отделните елементи е изискване, то е гарантирано в напречна посока от К фитинга,  при който допълнително се използва пробита вложка, която се вмъква в 6 мм H7 канал.

Актуатори за V-LockОбратно на това, ако се изисква свързване на компоненти, които свободно да бъдат местени и фиксирани в различни положения, а не да се фиксират по каналите със стъпка 20 мм, то трябва да се използва друга система за закрепване. Тази система се нарича Quick-set®. Тя не позволява позициониране с голяма точност и повтаряемост, но позволява свобода при определяне на мястото на свързване по дължината на трапецовидния канал.

V-Lock системата изглежда завършена с аксесоари и компоненти така, че този който я използва да може да позиционира компонентите свободно в пространството: квадратни или кръстообразни адаптери на 45°, 90° и т.н. V-Lock може да бъде свързана с всички познати структурни системи от алуминиеви профили, използвайки един универсален адаптер.

А какво се случва ако искате да свържете V-Lock компонент към друг обект като детайл от ламарина, камера или друго нещо, което няма подготвена връзка за V-Lock? Това също е взето предвид: всички страни на V-Lock компонентите имат мрежа от отвори с резба М5 със стъпка 20x20 мм и отвори за щифтове с 5 мм диаметър.

Каталог може да изтеглите от тук.