Събота, 28. Януари 2023

Магнитни сензори за позицияMetal Work S.p.A. разшири гамата си аксесоари за актуатори с нови магнитни сензори за позиция. Тези сензори се използват за измерване на линейния ход на актуатора. Позицията на буталото се измерва безконтактно чрез аналогов сигнал, който може да се конфигурира като напреженов (0-10 V) или токов (4-20 mA).

Предлаганите от нас сензори за позиция се разделят в три типа: LTS, LTL и LTE.

Магнитни сензори за позиция LTSLTS сензорите за позиция могат да бъдат използвани за различни продуктови фамилии с ход до 256 mm. Подходящи са за цилиндри ISO 15552 Тип A и Серия 3, компактните CMPC и ISO 21287 Liner, както и електрическия ISO 15552 и R3 ротационен актуатор.

С ISO 15552 тип А и електрическия ISO 15552 цилиндри, другите два типа сензори – LTL и LTE, могат да бъдат използвани, когато хода превишава 256 mm.

Тялото на LTS сензорите е много компактно, така може да бъде използван в приложения къде мястото за монтаж е много ограничено.

Диапазона на измерване може да бъде регулиран точно използвайки Teach-in бутон (нулева точка и крайна точка). Teach-in може да се извършва независимо от поляритета на магнитното поле и позицията на сензора. Жълта On светлина светва когато буталото е в измервания диапазон.

Магнитни сензори за позиция LTLLTL сензора за позиция използва масив от Hall сензори за измерване на позицията безконтактно. Той използва интелигентен алгоритъм за да се адаптира динамично към магнитите по време на работа, така изходния сигнал е винаги линеен и повтаряем. Тази технология позволява сензорът за позиция да се адаптира динамично към промените на интензивността на магнитното поле свързано със стареенето на магнита и различните температури на работа.

LTL сензора се настройва с Teach-Pad капацитивен бутон, който позволява бърза работа при настройка и адаптиране с потребителските изисквания. Натиснете леко бутона с пръст за да:
- изберете изходен сигнал – токов (4-20 mA) или напреженов (0-10 V);
- установите нужния обхват на измерване;
- възстановите фабричните настройки на сензора.

Бутона е проектиран така, че да не за възможни неволни промени на параметрите.

Обхвата на измерване на LTL сензорите е от 257 mm до 503 mm.

Магнитни сензори за позиция LTELTE сензора за позиция е линеен сензор с иновативно магнитостриктивно решение без електрически контакт.

Отсъствието на електрически контакт елиминира проблема със стареенето и гарантира неограничен живот. Сензора се фиксира в канала за датчици на цилиндъра с два винта. Актуаторите  към които този сензор за позиция може да се приложи са стандартни и не се изисква някаква специална адаптация, те трябва да бъдат с вграден в буталото магнит. Цензора за позиция автоматично установява позицията на магнита в цилиндъра.
LTE сензора се прилага към ISO 15552 тип A цилиндри с еднакъв ход на и дължина на сензора. Предлаганите дължини са между 150 и 500 mm.

Подробна техническа информация за сензорите може да изтеглите от тук.