Неделя, 04. Декември 2022
J. Schmalz GmbH стана първата компания на пазара, която разработи нова серия релета за вакуум и налягане, които отварят напълно нови комуникационни възможности и прави процеса на работа много по-прозрачен. VSi варианта е лесен за интегриране в системите и прави важните процесни данни видими. Релето комуникира с всички конвенционални field-bus системи посредством IO link и също така ви позволява да извличате информацията със смартфон.

Новите VS и VSi ерлета за вакуум и налягане от Schmalz Визуализацията на процесните данни във вакуумната автоматизация става все по важна. Потребителят има нужда от навременна и надеждна информация за състоянието на системата и индивидуалните компоненти. Новото електронно VSi реле за ваккуум и налягане от Schmalz измерва и наблюдава ниски и високи стойности на налягането в автоматични и захващащи системи. Цифровото реле VSi може да бъде интегрирано в съществуваща система  с минимални усилия посредством IO link интерфейс. Записаните данни за състоянието достигат контролера бързо посредством IO link интерфейс. За оператора на системата това означава повече прозрачност, диагностика и параметризиране, и кратко време за реакция в случай на дефект или грешка.

Релата за вакуум VSi и VSВие може да изберете между реле за налягане, вакуум или комбиниран вариант, в зависимост от вашето приложение. Интегриран или външен дисплей визуализира данните. Компактният сензор може да бъде инсталиран в системата независимо от дисплея (например директно до вендузата). В децентрализирана вакуумна система, това прави много по-лесно наблюдението на процеса. Точното измерване се извършва на мястото на процеса, докато четенето на данните се извършва на удобно за оператора място. Настройки като точки на превключване могат да бъдат установявани през външния модул за управление и дисплей и прехвърляни към други релета - същото може да се прилага за релета, които нямат дисплей и бутони.


Релата за вакуум VSi и VSПотребителите могат да не използват дисплея, ако те имат NFC-съвместим смартфон. Благодарение на иновацията на Schmalz, потребителите могат да обменят данни на късо разстояние използвайки NFC комуникация. Необходимият контакт между релето и смартфона осигуряват достъп до желаното устройство дори и при липса на захранване. Енергията изисквана за това се осигурява от смартфона. Това позволява на потребителя да получава важна информация за обслужване и поддръжка на своя смартфон, като сериен или артикулен номер или инструкции за работа в случай на дефект.

Релето осигурява информация за основни настройки и настройки на процеса през IO Link и NFC. Светодиоди, видими от всичките му страни, показват ясно дали е достигната точка на превключване и дали има захранващо напрежение, дори и от разстояние. Предупреждения в реално време за дефекти са жизнено важни за превантивната поддръжка, помагайки да се предпазим от развитието на по-тежки аварии. С оглед на това, сервизна информация и детайлни съобщения за грешка се показват в обикновен текст на контролно ниво (изпраща се информация към контролер) и на смартфон за да позволят на оператора да реагира бързо.

 

Релата за вакуум VSi и VSSchmalz също така разработи и VS тип реле за вакуум и налягане за използване в много динамични системи. Сензора има аналогов изходен сигнал и работи без IO link или външен дисплей, но може да бъде четен използвайки NFC на смартфона ви.

Някои от вакуумните генератори съшо изпращат важна информация за процеса към контролното ниво. В Schmalz IO link технологията вече се предлага като стандарт в широк набор от ежектори. По същия начин NFC комуникационната среда ще бъде използвана в новите генерации продукти на Schmalz.