Събота, 28. Януари 2023
FEP ШЛАУХ
ФлуороЕтиленПропилен (FEP) е познат заради неговите изключителни свойства за различни приложения. Използва се когато високата температура е комбинирана с агресивни флуиди или критичността на средата изисква използване на висококачествени шлаухи. FEP е много прозрачен и благодарение на устойчивост на атмосферни влияния е идеален за използване при необходимост от визуално измерване.

FEP има следните по-важни характеристики:

  • предлага изключителна устойчивост към химически продукти;
  • изключително инертен и стабилен при температури до 200°C;
  • притежава идеални диелектрични свойства;
  • не се влияе от кислород, озон и UV лъчи;
  • негорим UL94 V0.

FEP може да се използва в много широк температурен диапазон от -60°C до +200°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 50°C 80°C 150°C 200°C
100% 50% 35% 30% 10%

КОД Размери Стена Тегло Радиус на огъване Налягане при 23°C
Ø вън. Ø вътр. тол. mm тол. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
FEP 2x4 4 2 ±0,10 1 ±0,20 22 20 80 26
FEP 4x6 6 4 ±0,15 1 ±0,20 37 35 50 16
FEP 6x8 8 6 ±0,15 1 ±0,20 51 40 35 12
FEP 8x10 10 8 ±0,20 1 ±0,20 66 60 28 9
FEP 10x12 12 10 ±0,20 1 ±0,20 80 85 21 7