Неделя, 26. Март 2023
KYNAR® HD 4000 ШЛАУХ
KYNAR® HD 4000 ПолиВинилиДен Флуорид (PVDF) е чист полукристален хомополимер, съдържащ около 95% флуор. Той е чудесен материал без добавки и с отлични качества, а именно:
  • отлична устойчивост към химически продукти, включително най-агресивните;
  • изключителна устойчивост към стареене, като той е тотално нечувствителен към U.V. лъчи;
  • отлична термична стабилност, липсва потъмняване при подлагане на загряване;
  • добра устойчивост към настъргване;
  • добра механична устойчивост.

KYNAR® HD 4000 може да се използва в широк температурен диапазон от -40°C до +100°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 30°C 40°C 60°C 80°C 90°C
100% 72% 57% 52% 47% 25%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
PVDF 2x4 4 2 16,77 25 233 78
PVDF 2,5x4 4 2,5 13,62 30 162 54
PVDF 4x6 6 4 27,95 45 140 47
PVDF 6x8 8 6 39,12 65 100 33
PVDF 8x10 10 8 50,30 80 78 26
PVDF 10x12 12 10 61,48 100 64 21
PVDF 11x14 14 11 102,00 150 84 28