Петък, 29. Септември 2023
PFA ШЛАУХ
ПерФлуорАлкокси (PFA) е познат заради неговите изключителни свойства за различни приложения. Използва се когато високата температура е комбинирана с агресивни флуиди или критичността на средата изисква използване на висококачествени шлаухи. PFA е много прозрачен и благодарение на устойчивост на атмосферни влияния е идеален за използване при необходимост от визуално измерване.

PFA има следните по-важни характеристики:

  • предлага изключителна устойчивост към химически продукти;
  • изключително инертен и стабилен при температури до 260°C;
  • притежава идеални диелектрични свойства;
  • не се влияе от кислород, озон и UV лъчи;
  • негорим UL94 V0.

PFA може да се използва в много широк температурен диапазон от -60°C до +260°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 50°C 80°C 150°C 260°C
100% 50% 35% 30% 10%

КОД Размери Стена Тегло Радиус на огъване Налягане при 23°C
Ø вън. Ø вътр. тол. mm тол. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
PFA 2x4 4 2 ±0,10 1 ±0,20 21 16 140 28
PFA 4x6 6 4 ±0,15 1 ±0,20 34 36 70 14
PFA 6x8 8 6 ±0,15 1 ±0,20 47 64 46 9
PFA 8x10 10 8 ±0,20 1 ±0,20 61 100 35 7
PFA 10x12 12 10 ±0,20 1 ±0,20 80 90 30 9