Вторник, 28. Юни 2022
NYLON P.10 ШЛАУХ
NYLON P.10 може да се използва в температурен диапазон от -20°C до +60°C.

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
TNP 2,5x4 4 2,5 7,65 25 72 24
TNP 4x6
6 4 15,70 35 62 21
TNP 6x8
8 6 21,98 40 44 15
TNP 8x10
10 8 28,26 60 34 11
TNP 10x12
12 10 34,54 85 28 9