Вторник, 28. Юни 2022
NYLON PA 6 ШЛАУХ
NYLON PA6 може да се използва в температурен диапазон от -10°C до +80°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:
20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C
100% 83% 72% 64% 57% 52% 47%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
TN 1x2 2 1 2,66 20 167 56
TN 1,5x2 2 1,5 1,55 25 71 24
TN 1,5x3 3 1,5 5,99
20 167 56
TN 2x3 3 2 4,44
25 100 33
TN 2x4 4 2 10,64
25 167 56
TN 2,5x4 4 2,5 8,65
30 115 38
TN 3x4 4 3 6,21
30 71 24
TN 3x5 5 3 14,19
30 125 42
TN 3,5x5 5 3,5 11,31
35 88 29
TN 3x6 6 3 23,95
38 167 56
TN 3,5x6 6 3,5 21,07
38 132 44
TN 4x6 6 4 17,74
45 100 33
TN 3,5x7 7 3,5 32,60
45 167 56
TN 5x7 7 5 21,29
50 83 28
TN 5x8 8 5 34,59
62 115 38
TN 6x8 8 6 24,84
65 71 24
TN 7x9 9 7 28,39
70 63 21
TN 5x10 10 5 66,53
70 167 56
TN 6x10 10 6 56,77
70 125 42
TN 6,5x10 10 6,5 51,23
75 106 35
TN 7x10 10 7 45,24
75 88 29
TN 8x10 10 8 31,93
80 56 19
TN 8x12 12 8 70,96
80 100 33
TN 9x12 12 9 55,88
100 71 24
TN 10x12 12 10 39,03 100 45 15
TN 10x14 14 10 85,16
90 83 28
TN 12x14 14 12 46,13
100 38 13
TN 12x15 15 12 71,85
120 56 19
TN 12,5x15 15 12,5 60,98 140 45 15
TN 13x15 15 13 49,67 150 36 12
TN 12x16 16 12 99,35 120 71 24
TN 14x16 16 14 53,22 140 33 11
TN 14x18 18 14 113,54 150 63 21
TN 15x18 18 15 87,82 200 45 15
TN 16x18 18 16 60,32 410 29 10