Понеделник, 27. Юни 2022
NYLON PA 6.6 ШЛАУХ
Подходящ за пренос на масла и мазнини с ниско до средно налягане.

NYLON PA 6.6 може да се използва в температурен диапазон от 0°C до +100°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C
100% 83% 72% 64% 57% 52% 47%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
TN-66 1,5x4 4 1,5 12,20 35 409 136
TN-66 2x4
4 2 10,64 25 300 100
TN-66 2,5x4
4 2,5 8,65 30 208 69
TN-66 3x4
4 3 6,21 40 129 43
TN-66 3,6x6
6 3,6 20,44 25 225 75
TN-66 4x6
6 4 17,74 40 180 60
TN-66 5x8
8 5 34,59 50 208 69
TN-66 6x8
8 6 24,84 60 129 43
TN-66 8x10
10 8 31,93 70 100 33