Вторник, 28. Юни 2022
PA 12 EXTRAFLEX LONGLIFE ШЛАУХ
Шлаухите изработени от PA12 EXTRAFLEX са подходящи за компресиран въздух, за вътрешно плъзгане на метални или дървени части, за вибратори, за движещи се механични части, манипулатори, роботи.
Основни техни характеристика са:
  • продукт без миграция на пластификатора
  • отлична стабилност на размерите при високи температури
  • отлична устойчивост на стареене

PA12 EXTRAFLEX може да се използва в широк температурен диапазон от -40°C до +100°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 40°C 60°C 80°C 100°C
100% 85% 60% 40% 35%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
PAJ 2,7x4 4 2,7 6,84 20 60 20
PAJ 4x6 6 4 15,70 35 62 21
PAJ 5x8 8 5 30,62 35 72 24
PAJ 6x8 8 6 21,98 40 44 15
PAJ 8x10 10 8 28,26 50 34 11
PAJ 9x12 12 9 49,46 50 44 15
PAJ 10x12 12 10 34,54 80 28 9
PAJ 11x14 14 11 58,88 120 37 12

Размери за автоматично зареждане
PAJ 5x10 10 5 58,88 20 103 34
PAJ 6x10 10 6 50,24 30 78 26
PAJ 6,5x10 10 6,5 45,33 30 66 22
PAJ 7x12 12 7 74,58 25 82 27
PAJ 7,5x12 12 7,5 68,88 25 72 24
PAJ 8x12 12 8 62,80 30 62 21
PAJ 8,5x14 14 8,5 97,14 30 76 25
PAJ 9x14 14 9 90,28 50 67 22
PAJ 9,5x14 14 9,5 83,01 60 59 20
PAJ 10x14 14 10 75,36 120 52 17
PAJ 10x15 15 10 98,13 110 62 21
PAJ 10,5x15 15 10,5 90,08 100 55 18
PAJ 11x16 16 11 105,98 110 57 19
PAJ 11,5x16 16 11,5 97,14 120 51 17