Вторник, 28. Юни 2022
PA 12 LONGLIFE HIPHL ШЛАУХ
Шлаухите изработени от PA12 LONGLIFE имат следните по важни характеристики:
  • продуктът е изработен да отговаря на норма DIN 73378 / 74324 PA 12 HIPHL
  • продукт без миграция на пластификатора
  • отлична устойчивост на размерите при високи температури
  • отлична устойчивост на стареене

PA12 LONGLIFE може да се използва в температурен диапазон от -40°C до +100°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 60°C 60°C 80°C 100°C
100% 85% 60% 40% 35%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
PA 2x4 4 2 9,51 20 167 56
PA 2,5x4 4 2,5 7,73 25 115 38
PA 2,7x4 4 2,7 6,91 25 97 32
PA 4x6 6 4 15,86 35 100 33
PA 5x8 8 5 30,92 40 115 38
PA 6x8 8 6 22,20 40 71 24
PA 8x10 10 8 28,54 60 56 19
PA 9x12 12 9 49,95 70 71 24
PA 10x12 12 10 34,89 85 45 15
PA 11x14 14 11 59,46 85 60 20