Вторник, 26. Март 2019
Px
RILSAN® PA 11 PHL ШЛАУХ
Шлаухите изработени от RILSAN® PA11 са подходящи за въздушни спирачни системи, защото продуктът отговаря на всички необходими условия поставени от стандарта DIN 74324.

RILSAN® PA11 може да се използва в широк температурен диапазон от -40°C до +80°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C
100% 83% 72% 64% 58% 52% 47%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar работно налягане, bar
TR 0,5x1,1 1,1 0,5 0,79 10 150 50
TR 1x2 2 1 2,47 10 133 44
TR 1,5x2 2 1,5 1,44 20 57 19
TR 1,5x2,5 2,5 1,5 3,30 20 100 33
TR 1,6x2,5 2,5 1,6 3,04 20 88 29
TR 1x3 3 1 6,59 15 200 67
TR 1,5x3 3 1,5 5,56 12 133 44
TR 2x3 3 2 4,12 15 80 27
TR 2,5x3 3 2,5 2,27 25 36 12
TR 1,6x3,17 3,17 1,6 6,17 10 132 44
TR 2,18x3,17 3,17 2,18 4,37 20 74 25
TR 3x3,5 3,5 3 2,68 30 31 10
TR 1x4 4 1 12,36 10 240 80
TR 1,5x4 4 1,5 11,33 15 182 61
TR 2x4 4 2 9,89 20 133 44
TR 2,3x4 4 2,3 8,83 20 108 36
TR 2,5x4 4 2,5 8,04 20 92 31
TR 2,7x4 4 2,7 7,18 25 78 26
TR 3x4 4 3 5,77 25 57 19
TR 3,5x4 4 3,5 3,09 35 27 9
TR 3,1x4,75 4,75 3,1 10,68 30 84 28
TR 3x5 5 3 13,19 25 100 33
TR 3,25x5 5 3,25 11,90 27 85 28
TR 3,5x5 5 3,5 10,51 30 71 24
TR 4x5 5 4 7,42 50 44 15
TR 3x6 6 3 21,94 30 133 44
TR 3,5x6 6 3,5 19,30 30 105 35
TR 3,6x6 6 3,6 18,72 30 100 33
TR 4x6 6 4 16,49 35 80 27
TR 4,5x6 6 4,5 12,98 40 57 19
TR 4,35x6,35 6,35 4,35 17,64 40 75 25
TR 4x7 7 4 26,81 45 109 36
TR 5x7 7 5 19,78 38 67 22
TR 6,35x7,93 7,93 6,35 18,60 50 44 15
TR 4x8 8 4 39,00 40 133 44
TR 5x8 8 5 31,69 40 92 31
TR 6x8 8 6 23,08 40 57 19
TR 7x9 9 7 26,38 55 50 17
TR 7x9,52 9,52 7 34,31 50 61 20
TR 6x10 10 6 52,00 60 100 33
TR 6,5x10 10 6,5 46,92 60 85 28
TR 7x10 10 7 41,44 60 71 24
TR 7,5x10 10 7,5 35,55 50 57 19
TR 8x10 10 8 29,67 60 44 15
TR 8x12 12 8 65,00 60 80 27
TR 9x12 12 9 51,19 70 57 19
TR 10x12 12 10 36,27 85 36 12
TR 9,52x12,7 12,7 9,52 57,41 65 57 19
TR 10x14 14 10 78,00 80 67 22
TR 11x14 14 11 60,94 85 48 16
TR 12x14 14 12 42,25 90 31 10
TR 11x15 15 11 84,50 90 62 21
TR 12x15 15 12 65,81 90 44 15
TR 12,5x15 15 12,5 55,86 100 36 12
TR 13x15 15 13 45,50 95 29 10
TR 13x16 16 13 70,70 100 41 14
TR 12x16 16 12 91,00 95 57 19
TR 14x16 16 14 48,75 100 27 9
TR 14x18 18 14 104,00 100 50 17
TR 15x18 18 15 80,44 140 36 12
TR 16x18 18 16 55,25 350 24 8
TR 16x20 20 16 117,00 130 44 15
TR 18x20 20 18 61,75 400 21 7
TR 18x22 22 18 130,00 200 40 13
TR 19x22 22 19 99,93 250 29 10
TR 20x22 22 20 68,25 400 19 6
TR 20x24 24 20 143,00 300 36 12
TR 22x25 25 22 114,56 300 26 9
TR 24x28 28 24 168,99 350 31 10
TR 25x30 30 25 223,43 400 36 12
TR 34x40 40 34 360,74 500 32 11

 

MachTech & InnoTech
Px