Вторник, 28. Юни 2022
RILSAN® PA 12 HIPHL ШЛАУХ
Шлаухите изработени от RILSAN® PA12 са подходящи за въздушни спирачни системи, защото продуктът отговаря на всички необходими условия поставени от стандарта DIN 73378.

RILSAN® PA12 може да се използва в широк температурен диапазон от -40°C до +80°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 30°C 40°C 60°C 80°C
100% 83% 72% 58% 47%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar работно налягане, bar
12R 1x2 2 1 2,43 10 133 44
12R 1,5x3 3 1,5 5,46 15 133 44
12R 2x3 3 2 4,04 15 80 27
12R 1,9x3,3 3,3 1,9 5,89 15 108 36
12R 2x4 4 2 9,70 15 133 44
12R 2,5x4 4 2,5 7,88 20 92 31
12R 2,7x4 4 2,7 7,04 25 78 26
12R 4x6 6 4 16,17 35 80 27
12R 5,5x8 8 5,5 27,29 40 74 25
12R 5x8 8 5 31,53 40 92 31
12R 6x8 8 6 22,64 40 57 19
12R 7,5x10 10 7,5 35,37 50 57 19
12R 8x10 10 8 29,11 60 44 15
12R 8x12 12 8 64,68 61 80 27
12R 9x12 12 9 50,94 70 57 19
12R 10x12 12 10 35,58 85 36 12
12R 11x14 14 11 60,64 85 48 16
12R 12x14 14 12 42,04 90 31 10
12R 12x15 15 12 65,49 90 44 15
12R 12,5x15 15 12,5 55,59 100 36 12
12R 16x20 20 16 116,43 130 44 15
12R 18x22 22 18 129,37 200 40 13