Понеделник, 27. Юни 2022
POLYETHILENE H.D. ШЛАУХ
Полиетилен Висока Плътност може да се използва в температурен диапазон от -10°C до +60°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C
100% 83% 72% 64% 57%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar работно налягане, bar
TP 2,5x4 4 2,5 6,90 20 115 38
TP 4x6 6 4 14,07 35 100 33
TP 5x8 8 5 27,60 40 115 38
TP 6x8 8 6 19,36 40 71 24
TP 8x10 10 8 24,45 60 56 19
TP 9x12 12 9 43,56 70 71 24