Вторник, 28. Юни 2022
POLYETHILENE L.D. ШЛАУХ
Полиетилен Ниска Плътност може да се използва в температурен диапазон от -10°C до +60°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C
100% 83% 72% 64% 57%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar работно налягане, bar
TP 1x2 2 1 2,17 10 63 21
TP 1,5x2,5 2,5 1,5 2,90 15 48 16
TP 1,5x3 3 1,5 4,89 15 63 21
TP 2x4 4 2 8,69 18 63 21
TP 2,5x4 4 2,5 7,06 20 44 15
TP 3x5 5 3 11,58 25 48 16
TP 3,5x6 6 3,5 17,19 25 50 17
TP 4x6 6 4 14,48 30 38 13
TP 4,35x6,35 6,35 4,35 15,49 30 36 12
TP 5x7 7 5 17,37 35 32 11
TP 4x8 8 4 34,74 35 63 21
TP 5x8 8 5 28,23 40 44 15
TP 6x8 8 6 20,27 40 27 9
TP 7x9 9 7 23,16 45 24 8
TP 6,35x9,52 9,52 6,35 36,41 50 38 13
TP 6x10 10 6 46,32 55 48 16
TP 6,5x10 10 6,5 41,80 55 40 13
TP 7x10 10 7 36,91 60 34 11
TP 8x10 10 8 26,06 60 21 7
TP 8x12 12 8 57,90 60 38 13
TP 9x12 12 9 45,60 65 27 9
TP 9,52x12,7 12,7 9,52 51,14 65 27 9
TP 10x12 12 10 31,85 80 17 6
TP 10x14 14 10 69,48 80 32 11
TP 11x14 14 11 54,28 80 23 8
TP 12x15 15 12 58,63 85 21 7
TP 12,5x15 15 12,5 49,76 100 17 6
TP 12x16 16 12 81,06 100 27 9
TP 10x18 18 10 162,12 105 54 18
TP 14x18 18 14 92,64 120 24 8
TP 15x18 18 15 71,65 160 17 6
TP 14x20 20 14 147,65 130 34 11
TP 15x20 20 15 126,66 140 27 9
TP 16x20 20 16 104,22 150 21 7
TP 18x25 25 18 217,85 180 31 10
TP 21x25 25 21 133,17 250 17 6
TP 20x26 26 20 119,76 200 25 8
TP 22x26 26 22 138,96 260 16 5
TP 25x32 32 25 288,78 290 23 8
TP 26x32 32 26 251,87 300 20 7