Понеделник, 27. Юни 2022
ELASTOLLAN® 1190 EXTRAFLEX ШЛАУХ
Полиуретан тип C може да се използва в температурен диапазон от -40°C до +60°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:
20°C 30°C 40°C
100% 60% 40%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
190TE 1,5x3 3 1,5 6,09 15 53 18
190TE 1,6x3,17 3,17 1,6 6,76 15 53 18
190TE 2x4 4 2 10,83 20 53 18
190TE 2,5x4 4 2,5 8,80 20 37 12
190TE 2,7x4,3 4,3 2,7 10,11 20 37 12
190TE 3x5 5 3 14,44 25 40 13
190TE 3,2x6 6 3,2 23,25 25 49 16
190TE 3,6x6 6 3,6 20,80 30 40 13
190TE 4x6 6 4 18,06 30 32 11
190TE 4x8 8 4 43,33 30 53 18
190TE 5x8 8 5 35,21 40 37 12
190TE 5,5x8 8 5,5 30,47 45 30 10
190TE 6x8 8 6 25,28 40 23 8
190TE 5x10 10 5 67,71 20 53 18
190TE 6x10 10 6 62,97 25 46 15
190TE 6,5x10 10 6,5 52,13 30 34 11
190TE 7x10 10 7 46,04 35 28 9
190TE 7,5x12 12 7,5 79,22 25 37 12
190TE 8x12 12 8 72,22 30 32 11
190TE 8,5x12 12 8,5 64,77 40 27 9
190TE 9x12 12 9 56,87 50 23 8
190TE 8,5x14 14 8,5 111,72 30 39 13
190TE 9,5x14 14 9,5 95,47 60 31 10
190TE 9x14 14 9 103,82 50 35 12
190TE 10x14 14 10 86,66 120 27 9
190TE 10x16 16 10 140,83 105 37 12
190TE 10,5x16 16 10,5 131,58 100 33 11
190TE 11x16 16 11 121,87 110 30 10
190TE 12x16 16 12 101,11 125 23 8
190TE 13x19 19 13 173,33 145 30 10