Понеделник, 27. Юни 2022
ELASTOLLAN® 1198 ANTI U.V. ШЛАУХ
U.V. устойчив полиуретан 1198, подходящ за външно използване и директно подлагане на слънчева светлина.

Полиуретан може да се използва в температурен диапазон от -40°C до +60°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C
100% 83% 72% 64% 47%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
198TEA 2,5x4 4 2,5 9,03 20 37 12
198TEA 4x6 6 4 20,67 30 32 11
198TEA 5x8 8 5 36,13 40 37 12
198TEA 5,5x8 8 5,5 30,00 40 30 10
198TEA 6,5x10 10 6,5 53,49 30 34 11
198TEA 7,5x10 10 7,5 37,70 50 23 8
198TEA 8x12 12 8 74,10 30 32 11
198TEA 9x12 12 9 58,36 50 23 8