Понеделник, 23. Май 2022
ELASTOLLAN® C98 ШЛАУХ
ELASTOLLAN® тип C може да се използва в пневматиката, като предпазващ елемент, уплътнение в хидравликата, автомобилни вериги, свързващи звена, при триене с метални части, роботи, транспорт на абразивни материали.

Полиуретан тип C може да се използва в температурен диапазон от -40°C до +60°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C
100% 83% 72% 64% 47%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
95C 2x4 4 2 11,68 20 67 22
95C 2,5x4 4 2,5 9,49 20 46 15
95C 2,7x4,3 4,3 2,7 10,90 20 46 15
95C 3x5 5 3 15,57 25 50 17
95C 4x6 6 4 19,47 30 40 13
95C 5x8 8 5 37,96 40 46 15
95C 5,5x8 8 5,5 32,85 45 37 12
95C 6x8 8 6 30,00 40 29 10
95C 6,5x10 10 6,5 56,21 30 42 14
95C 7x10 10 7 49,64 35 35 12
95C 7,5x10 10 7,5 42,59 40 29 10
95C 8x10 10 8 40,00 50 22 7
95C 8x12 12 8 77,87 30 40 13
95C 9x12 12 9 61,32 50 29 10