Вторник, 28. Юни 2022
ELASTOLLAN® POLYTUBE
По поръчка може да се изработи:
  • комбинация от шлаухи с различен диаметър;
  • комбинация от шлаухи в спирала.

КОД Размери Брой шлаухи Общ размер Секции
Ø вън. Ø вътр. mm
98BTE 2x4 4 2 2 8x4 polytube1
98BTE 2,5x4 4 2,5 2 8x4
98BTE 2,7x4,3 4,3 2,7 2 8,6x4,3
98BTE 4x6 6 4 2 12x6
98BTE 5,5x8 8 5,5 2 16x8
98BTE 6x8 8 6 2 16x8
98BTE 8x10 10 8 2 20x10
98BTE 9x12 12 9 2 24x12

98TTE 2,5x4 4 2,5 3 12x4 polytube1
98TTE 4x6 6 4 3 18x6 - 12x10
98TTE 6x8 8 6 3 24x6 - 16x4
98TTE 8x10 10 8 3 30x10 - 20x17

98QTE 2,5x4 4 2,5 4 16x4 - 8x8 polytube3
98QTE 4x6 6 4 4 24x6 - 12x12
98QTE 6x8 8 6 4 16x16


98PTE 4x6 6 4 5 18x12 polytube1
98ETE 4x6 6 4 6 18x12 polytube1
98ETE 6x8 8 6 6 24x1698OTE 2,5x4 4 2,5 8 16x4 polytube6
98OTE 4x6 6 4 8 24x12
98OTE 6x8
8 6 8 32x16


98DTE 2,5x4 4 2,5 10 20x8 polytube7
98DTE 4x6 6 4 10 30x12
98DTE 6x8 8 6 10 40x16


98DDCTE 2,5x4 4 2,5 12 24x8 polytube8
98DDCTE 4x6 6 4 12 36x12
98DDCTE 6x8 8 6 12 48x16