Понеделник, 27. Юни 2022
POLYURETHANE 98 LONGLFE ШЛАУХ
Полиуретан LONGLIFE може да се използва в пневматиката. Основни негови характеристика са:
  • подходящ за цангови връзки;
  • отлично калибрирани размери;
  • отлична прозрачност;
  • нулева влагопропускливост.

Полиуретан LONGLIFE може да се използва в температурен диапазон от -40°C до +60°C. В следващата таблица е посочено работното налягане в % от максималното допустимо работно налягане при 20°C, като функция на температурата:

20°C 30°C 40°C 50°C 60°C
100% 83% 72% 64% 47%

КОД Размери Тегло Радиус на огъване Налягане при 20°C
Ø вън. Ø вътр. gr./m mm налягане на пръсване, bar
работно налягане, bar
PU 2x4 4 2 11,68 20 67 22
PU 2,5x4 4 2,5 9,49 20 46 15
PU 2,7x4,3 4,3 2,7 10,90 20 46 15
PU 3x5 5 3 15,57 25 50 17
PU 4x6 6 4 19,47 30 40 13
PU 5x8 8 5 37,96 40 46 15
PU 5,5x8 8 5,5 32,85 45 37 12
PU 6x8 8 6 30,00 40 29 10
PU 6,5x10 10 6,5 56,21 30 42 14
PU 7x10 10 7 49,64 35 35 12
PU 7,5x10 10 7,5 42,59 40 29 10
PU 8x10 10 8 40,00 50 22 7
PU 8x12 12 8 77,87 30 40 13
PU 9x12 12 9 61,32 50 29 10