Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини

Пневмо-шината е интегрирана свързваща система между пневмоподготвяшата група, разпределителите и аксесоарите.

Системата включва Skillair 200 пневмоподготвяща група и един остров разпределители от серия Multimach, подготвени за директна връзка към Teseo опроводяване.

AP 25 тръбни профили. Тези патентовани от Teseo тръбни профили са познати заради тяхното кратко време за инсталация и големия брой аксесоари който предлагат. Профила е симетричен и може да се използва от всички страни, лесно може да се отреже и свърже. Новата система за подреждане на продуктите на Metal Work също така допринася за постигане на нови цели:

  • Разпределителите и пневмо-подготвящите единици закрепени направо към тръбния профил, който действа като здрава механична основа и осигурява доставка на въздух.
  • Елиминирането на всички полиамидни тръби и шлаухи и техните фитинги и връзки.
  • 25 милиметровияотвор на профила, гарантира захранването на разпределителите с намален спад на налягането и всъщото време действа като пневматичен резервоар.
  • Възможно е да се добави втора тръба, успоредно и близко до първата, да отвежда изпуснатия въздух, свързана директно към порта за изпускане на Multimach.
  • Възможно е да се свърже кабелен канал за електрическите проводници към тръбния профил.

Image

ОТ ТРАДИЦИОННАТА СИСТЕМА КЪМ ПНЕВМО-ШИНА
image Image
1 -Ел. кабели;  2 - Пневматично захранване;  3 - Закрепване на разпределителите;  4 - Изпускане на въздуха
MULTIMACH SKILLAIR 200
Image
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация