Четвъртък, 18. Април 2024
Pneumo Power: Генератор на електричество захранван от сгъстен въздух

Осигурява 24 V захранващо напрежение през M8 конектор. Компресиран въздух за захранване на генератора може да се осигури лесно, чрез свързване на шлаух към 1/8" отвор. За да се прекъсне производството на електричество е необходимо само да се спре подаването на сгъстен въздух посредством ръчен или електрически клапан.

Напрежението остава постоянно независимо от промяната на входното налягане или от товара (в граници, описани в каталога).

Светодиодни индикатори показват състоянието на устройството по всяко време.

  
Технически данни
50-1 50-2 50-3
Макс. мощност при 7bar 3 W 7,5 W 12 W
Номинално напрежение 24 VDC
Толеранс на напрежението ± 3%
  
Пулсации и Шум mMAX 250 mV p-p, 79 mV rms
Измерено при 20MHz честотна лента, използвайки 0,1μF и 47μF кондензатор като товар
Време на сработване при 7 bar и макс. товар 2,5 sec 1,5 sec 1 sec
вижте графиката на стр. 5 в Техническа спецификация
Време за спиране при 7 bar и 50% товар 1,3 sec 0,9 sec 0,8 sec
вижте графиката на стр. 5 в Техническа спецификация
Електрически конектор M8 - 3 проводен
Защита от претоварване и късо съединение "Hiccup mode" с автоматично възстановяване след късо съединение или претоварване
Защита от пренапрежение Вклюва ако изходното напрежение > 120 % от номиналната стойност
Електромагнитна съвместимост В съответствие със следните стандарти:
EN 61000-2: Част 6-2: Общи стандарти - Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди
EN 61000-2: Част 6-3: Общи стандарти - Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди
MTBF 20000 h
Сигнали LED Диагностика
Визуалните сигнали се подават и през диагностичен пин на M8 конектора, който е свързан към маса (GND) когато напрежението е 24 VDC ± 3%
Клас на защита IP65
Флуид Филтриран, неомаслен въздух
Мин. входно налягане 4 bar 3 bar 3 bar
Макс. входно налягане 7 bar 7 bar 7 bar
Макс. консумация на въздух при 7 bar 32 Nl/min 50Nl/min 75Nl/min
Входове/Изходи за въздух Вход: G1/8"
Изпускане: G1/8"
Температурен диапазон 0°C ÷ +50°C
Макс. ниво на шума при 7 bar 75 dB
Материал на кожуха алуминий боядисан
Позиця за монтаж във всяка позиция
Закрепване чрез 3 бр. винтове M4x10
За избягване на вибрации, устройството може да бъде монтирано чрез гумени тампони, включени в комплекта
Тегло 330 g
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mw_logo.png