Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Плавен стартер в линия 1/4'' и 1/2''
Плавен стартер в линия 1/4'' и 1/2''

Плавния стартер в линия е клапан който регулира потока на въздуха докато налягането в изхода достигне определана стойност, при която клапана отваря и пропуска целия поток. Този клапан може да се използва за контрол на един или група разпределители, или да бъде монтиран между разпределител и актуатор.

Въздухът който влиза през вход 1 преминава през дросел които има врътка с която да се регулира пропускания поток. Клапана отваря напълно, когато изходното налягане достигне 60% от входното налягане.

Когато подаването на въздух спре, клапана изпуска въздуха от изход 2 към вход 1.
  
Технически данни VAP 1/4
VAP 1/2
Начин на присъединяване 1/4" 1/2"
Тип на клапана 2/2NC
Мин. работно налягане 2 bar
29psi
0,2 MPa
Макс.работно налягане 10 bar
145 psi
1 MPa
Налягане на превключване около 60% от входното налягане
Работна честота Максимум 5 Hz
Дебит при 6,3bar ΔP=0,5 bar 1050 Nl/min 2350 Nl/min
37 scfm 83 scfm
Дебит при 6,3bar ΔP=0,5 bar 1500 Nl/min 3100 Nl/min
53 scfm 110 scfm
Максимален дебит през регулатор при 6,3bar 200 Nl/min 300 Nl/min
7 scfm 11 scfm
Работна температура -10°C ÷ 70°C
Флуид Филтриран, омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване трябва да е постоянно
Тегло 90 g 220 g
Винтове за закрепване Мин. M4x25 Мин. M4x35
Монтаж във всяка позиция
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image