Събота, 25. Юни 2022
Абонамент за новини
ON/OFF вентил серия VCS 3/2 плъзгащия клапан нормално се използва като ON/OFF клапан на верига. Когато пръстена се премести назад, въздуха от системата се изпуска; когато пръстена се премести обратно напред, системата се захранва отново с компресиран въздух.
  
Технически данни 1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
Работно налягане 0 ÷ 10 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ 80°C
Флуид Компресиран, филтриран въздух, омаслен или неомаслен.
Дебит при 6bar и ΔP 0,5bar 430 Nl/min 680 Nl/min 1400 Nl/min 2200 Nl/min
Дебит при 6bar и ΔP 1bar 630 Nl/min 1040 Nl/min 2070 Nl/min 3330 Nl/min
Проводимост C 170 Nl/min.bar 247 Nl/min.bar 537 Nl/min.bar 833 Nl/min.bar
Мин. отношение м/у вх. и изх. налягане за сработване 0,2 bar/bar 0,3 bar/bar 0,1 bar/bar 0,2 bar/bar
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image