Събота, 11. Юли 2020
Px
Селектор на контур серия VOR Селективният клапан генерира изходен сигнал от два отделни входни сигнала, като не им позволява да се влияят един от друг.
  
Технически данни 1/8"
1/4"
Номинален дебит при 6,3bar 400 Nl/min 1300 Nl/min
Температурен диапазон -10°C ÷ 80°C
Работно налягане 2 ÷ 10 bar
0,2 ÷ 1 MPa
Флуид Компресиран въздух, филтриран, омаслен или неомаслен.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image
Px