Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Селектор на контур серия VOR Селективният клапан генерира изходен сигнал от два отделни входни сигнала, като не им позволява да се влияят един от друг.
  
Технически данни 1/8"
1/4"
Номинален дебит при 6,3bar 400 Nl/min 1300 Nl/min
Температурен диапазон -10°C ÷ 80°C
Работно налягане 2 ÷ 10 bar
0,2 ÷ 1 MPa
Флуид Компресиран въздух, филтриран, омаслен или неомаслен.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image