Петък, 02. Юни 2023
Бързоизпускащи вентили серия VSR
Бързоизпускащи вентили серия VSR
Бързоизпускащи вентили серия VSR

Използва се за освобождаване на въздуха от цилиндъра максимално бързо, което увеличава скоростта му.

  
Технически данни
1/8"
1/4"
1/2"
Работно налягане 0,5 ÷ 12 bar
0,05 ÷ 1,2 MPa
Работна температура 0°C ÷ 80°C
Флуид Компресиран въздух, филтриран, омаслен или неомаслен
Дебит при 2,5 bar 550 Nl/min 800 Nl/min 2400 Nl/min
Дебит при 4 bar 700 Nl/min 1200 Nl/min 2800 Nl/min
Дебит при 6,3 bar 900 Nl/min 1400 Nl/min 3600 Nl/min
Дебит на изпускане при 2,5 bar 800 Nl/min 1500 Nl/min 4400 Nl/min
Дебит на изпускане при 4 bar 1200 Nl/min 2450 Nl/min 6300 Nl/min
Дебит на изпускане при 6,3 bar 1800 Nl/min 3500 Nl/min 8000 Nl/min
Монтаж във всяка позиция
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image