Четвъртък, 23. Май 2024
Актуатори
Metal Work предлага пълна гама актуатори от различен тип:
 - цилиндри по стандарти ISO 15552, ISO 6432, ISO 21287
 - нестандартизирани цилиндри
 - безпрътови цилиндри
 - цилиндри с водене
 - ротационни задвижвания
 - хващачи
 - V-Lock система за изграждане на Pick & Place системи
 - електрически задвижвания

ЦилиндриЦилиндри

ХващачиХващачи

Ротационни актуаториРотационни актуатори

Плъзгащи актуаториПлъзгащи актуатори

V-LockV-Lock

Хидравлични спирачкиХидравлични спирачки

Електрически актуаториЕлектрически цилиндри

Сензори, позициониращи сензори  аксесоари за Т-каналСензори, позициониращи сензори  аксесоари за Т-канал