Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
Безпрътови цилиндри с магнитно водене на каретата
Безпрътовият цилиндър с магнитно водене на каретата се задейства с компресиран въздух и е оборудван с магнитно бутало и магнитна плъзгаща се карета. Каретата се плъзга свободно по дължина на цилиндъра, следвайки движението на буталото, благодарение на магнитното привличане между двете. Ако се приложи аксиална сила по-голяма от от магнитната върху каретата, връзката между карета и бутало се нарушава. За това е важно да се работи с налягане, сила и скорост не превишаващи стойностите посочени в каталога.

Каретата има четири отвора с резба за закрепване на товара. Цилиндърът се закрепва в краищата с гайки, фланци и скоби.

Този цилиндър се препоръчва, когато има ограничено пространство за монтаж. При него, за разлика от лентовите цилиндри, няма изтичане на въздух.

Наличен е в размери: Ø16, Ø20, Ø25, в стандартно или клатещо изпълнение, с пневматично демпфериране - регулируемо или нерегулируемо. В каретата има вградени магнити за следене на хода с магнитни датчици.

         
Технически данни Ø16 Ø20 Ø25
Работно налягане 2 ÷ 7 bar
  0,2 ÷ 0,7 MPa
  29 ÷ 101 psi
Температурен диапазон -10°C ÷ 60°C
Флуид 50μm филтриран, изсушен, неомаслен въздух, ако има омасляване трябва да е постоянно
Диаметър Ø16, Ø20, Ø25
Ход 10 mm до 1000 mm, през 1 mm
Варианти с магнитно следене - с демпфериране и без демпфериране
  люлеещ се, с магнитно следене - с демпфериране и без демпфериране
Тип Двойно-действащ безпрътов цилиндър, с магнитно свързани бутало и карета
Определяне на позицията Магнит в каретата за магнитни сензори
Монтаж Гайки (в комплекта на цилиндъра), пети, фланци
Теоретична сила при 6 bar 118 N 185 N 288 N
Магнитна сила 200 N 300 N 500 N
Максимална скорост 0.4 m/s
Тегло 0 mm ход 490 g 795 g 1250 g
Тегло за всеки mm ход 0.262 g 0.325 g 0.487 g
     
Забележка Каретата трябва да се смазва на всеки 2000 km или веднъж годишно, през отвор за смазване
     
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация