Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Безпрътови цилиндри с V водене
Два срещуположни V-образни водача, които са поставени директно върху тялото на цилиндъра изработен от анодизиран алуминий, върху което се плъзга карета с две износоустойчиви гумени уплътнения.

V-образното водене е монтирано върху каретата. В този случай каретата може да понася само аксиални натоварвания, и не може да понася натоварвания от друг тип. Подложката е монтирана посредством самонарезни винтове, така износоустойчивата подложка може да се подмени без да се разглобява цилиндъра.

Този вид цилиндри имат същото приложение като нормалните безпрътови цилиндри: с интегрирани пневматични демпфери, сензори и крепежни планки. Могат да се монтират ограничители и допълнителни хидравлични демпфери.

      
Технически данни NBR FKM/FPM
Работно налягане 1,5 ÷ 8 bar
  0,15 ÷ 0,8 MPa
  21,8 ÷ 116 psi
Температурен диапазон -15°C ÷ 80°C
Флуид 50μm филтриран, изсушен, неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да се постоянно
Диаметър Ø 25, Ø 32, Ø 40 и  Ø 63
Тип Двойнодействащ безпрътов цилиндър с дирекно предаване на движението
Ход Ø25, Ø32 и Ø40: 100 до 5700mm с 1 mm интервал
  Ø63: 100 до 5500mm с 1 mm интервал
Препоръчителна скорост V < 1 m/s (NBR) V > 1 m/s (FKM/FPM)
Максимална скорост < 1 m/s (NBR) 2 m/s (FKM/FPM)
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image