Вторник, 28. Юни 2022

Електрически цилиндри серия Electro Round DC

Електрически цилиндри серия Electro Round DC

В цилиндрите от серия ELECTRO ROUND DC, движението на буталния прът се осъществява посредством винт с трапецовидна резба и технополимерна гайка. Това бутало има направляващ пръстен, който е калибриран за предотвратяване на триенето с профила (тялото) на цилиндъра и за намаляване на вибрациите по време на въртене на винта.
В буталото на цилиндъра има магнит за следене на позицията му.

Системата се захранва с постоянно токов мотор, който е в два варианта 12 и 24 VDC. Позицията на мотора може да се следи с енкодер, който е опция. В цилиндъра може да се включи предпазител, който предпазва мотора от термично претоварване. Мотора използва планетарен редуктор с предавателно отношение 1/13 или 1/25.

В зависимост от конфигурацията (стъпка на винта и предавателно число на редуктора), този цилиндър може да остане на позиция (под натиск на товара при изключен мотор) или да се върне в начална позиция.
Двата варианта се доставят без устройство за предотвратяване въртенето на буталния прът, което може да се осигури външно от клиента.

Има два варианта за свързване на мотора към цилиндъра:

  • Аксиално - мотора е директно свързан към винта
  • Радиално - мотора е свързан чрез 3 зъбни колела с предавателно отношение 1:1

Този цилиндър е проектиран за използване със степен на защита IP65

Решението с винт с трапецовидна резба е подходящо за приложения, където броя на действията за единица време е намалено; точността не е изключително висока поради загряването на винта; износването във времето не създава неудобства, не се препоръчва едновременно висока скорост и високо натоварване.
      
Технически данни Ø32 стъпка 4
Ø32 стъпка  20
Температурен диапазон -20°C ÷ +60°C
Степен на защита IP65
Предавателно съотношение 1/13 или 1/25
Минимален ход 25 mm 50 mm
Максимален ход 1000 mm
Диаметър на буталния прът 20 mm
Максимална сила виж графика от техническата спецификация стр. 1-497
Максимална скорост виж графика от техническата спецификация стр. 1-497 
Максимален товар във вертикална позиция при изключен мотор остава в позиция
(максимално позволено 1000 N)
90 N при 1/25
40 N при 1/13
Работен цикъл при 25°C (натоварване) 20%  (пример: 2 мин. ON, 8 мин. OFF)
Пълна радиална осцилация на буталния прът (без товар) за 100 mm ход 0.4 mm
Варианти аксиален или радиален
Неконтролиран удар в края на хода НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА
Магнит за следене на хода ДА
Работна позиция Всяка
Мотор Постоянно токов DC
Захранващо напрежение 12 VDC или 24 VDC
Консумирана мощност при максимален върт. момент 24 W
Консумиран ток при максимален върт. момент 2 А (12 VDC)
1 A (24 VDC)
Подтискане на смущения VDR и кондензатор
Посока на въртене в зависимост от поляритета
Енкодер (опция) два канала, три импулса за завъртане за всеки канал)
Защита на мотора (опция) претоварване и късо съединение чрез автоматичен предпазител
Захранващ кабел 2 m
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image