Понеделник, 04. Март 2024
Абонамент за новини
Хващачи с две паралелни челюсти, с широк захват - серия P4
  • Хващачи с две паралелни челюсти, широк захват.
  • Механичната им конструкция позволява да се захващат големи предмети.
  • Върху всички хващачи, с изключение на най-малките, могат да се монтират магнитни сензори.

movie_ico.gif
ВИДЕО

     
Технически данни P4 - 10 P4 - 12 P4 - 16 P4 - 25 P4 - 30
Работно налягане 3 ÷ 7 bar
Температурен диапазон 5°C ÷ 70°C
Максимална работна честота 1 cycles/s
Флуид Неомаслен или омаслен филтриран въздух, ако има омасляване трябва да е постоянно
Диаметър, mm 2x10 2x12 2x16 2x30 2x30
Ход за една челюст 5 mm 10 mm 15 mm 30 mm 60 mm
Сила на затваряне при 6.3 bar 30 N 45 N 75 N 280 N 280 N
Сила на отваряне при 6.3 bar 30 N 45 N 75 N 280 N 280 N
Тегло 0,18 kg 0,3 kg 0,5 kg 2,95 kg 3,7 kg
     
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image